Exàmens

Eco7 prepara i informa els estudiants dels exàmens oficials als que poden accedir segons els coneixements adquirits. Matriculem directament els estudiants al nostre centre. Eco7 Language School és CENTRE OFICIAL de University of Cambridge ESOL Examinations.

Les nostres avantatges

 • Experiència

  Des del primer any, Eco7 ha reconegut la importància dels exàmens oficials de Cambridge i de Trinity. Ha anat formant als alumnes per a què els aprovin any rere any. El cap d'estudis porta més de 10 anys bregant amb aquests perquè això passi.

 • Qualitat

  El cap d'estudis es manté al dia dels canvis periòdics en els exàmens mitjançant seminaris presencials o via webcam. Organitza tallers a Eco7 en els quals informa a tots els professors de les últimes novetats. Els professors, al seu torn, preparen perfectament els alumnes per als exàmens.

 • Resultats

  Ens enorgulleix tenir actualment un percentatge altíssim d'aprovats (95%) i el mèrit és principalment dels alumnes.

Exàmens de Young Learners de Cambridge

 • Starters

  Introducció a l'anglès quotidià escrit i parlat. Per a nens d'educació primària.

 • Movers 

  Següent etapa en l'aprenentatge, reforç de l'anglès quotidià. Per a nens d'educació primària.

 • Flyers

  Última etapa en la qual l'alumne ha de demostrar que ja pot utilitzar l'anglès quotidià, escrit i oral. Per a nens d'educació primària.

Exàmens University of Cambridge ESOL Examinations

 • Exàmens de Key English Test (KET) i Key for Schools de Cambridge

  Títol de nivell bàsic que demostra la capacitat per comunicar utilitzant l'anglès en situacions senzilles.

 • Exàmens de Preliminary English Test (PET) i Preliminary for Schools de Cambridge

  Títol de nivell intermedi que demostra la capacitat per comunicar utilitzant l'anglès en situacions quotidianes.

 • Exàmens de First Certificate in English  (FCE) i First for Schools de Cambridge

  Títol internacional d'anglès de nivell intermedi avançat que se centra en el nivell B2 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les llengües.

 • Exàmens de Certificate in Advanced English de Cambridge (CAE)

  Títol enfocat al nivell C1 del Marc Comú Europeu de Referència (MCER). Pot ser utilitzat en el marc dels estudis, treball i en assumptes migratoris.

 • Exàmens de Certificate  of Proficiency in English de Cambridge (CPE)

  És el títol de nivell més avançat concedit pel "Cambridge English Assessment" i ha estat desenvolupat per demostrar un rendiment lingüístic d'un altíssim nivell.

Exàmens orals del Trinity College of London (GESE)

 • Nivells 1-3

  Etapa inicial. 
L'alumne ha de poder comprendre una conversa quotidiana senzilla expressada lenta i clarament, utilitzar estructures de frase senzilles per parlar de si, d'uns altres, del que fan i posseeixen, fer preguntes senzilles o contestar donant informació personal.

 • Nivells 4-6

  Etapa bàsica. 
L'alumne ha de poder comprendre els punts principals en una conversa clara sobre assumptes quotidians, expressar opinions personals i intercanviar informació en temes d'interès o quotidians, mostrar un vocabulari suficient per descriure experiències i donar explicacions sobre opinions o plans.

 • Nivells 7-9

  Etapa intermèdia. 
L'alumne ha de poder comprendre llargues i complexes converses sobre temes relativament proïsmals, comunicar amb certa espontaneïtat donar llargues i precises descripcions, utilitzar estructures de frase complexes i autocorregir-se.

 • Nivells 10-12

  Etapa avançada. 
L'alumne ha de poder comprendre converses amb nadius (velocitat, canvis de registre, etc.), expressar-se espontàniament i matisant el discurs, explotar una àmplia gamma d'estructures lingüístiques complexes i de vocabulari.

Exàmens escrits del Trinity College – Integrated Skills in English (ISE)

 • Nivells ISE 0, ISE I, ISE II, ISE III i ISE IV

  Aquests exàmens integren les 4 habilitats de l'aprenentatge d'un idioma: expressió oral i escrita, així com comprensió oral i escrita, interactuant entre si com en la vida real. Representen unes benvolgudes avaluacions per a empreses i entitats acadèmiques.