Escoles

Eco7 porta diversos anys col·laborant amb diverses escoles i guarderies del Bages, a les que envian els seus professors d'anglès per a impartir classes de l'idioma durant les extra-escolars o durant l'horari d'ensenyament habitual.

Extra-escolars

En classes de 30 o més alumnes és difícil, per no dir impossible, treballar correctament, un aspecte que ens sembla essencial a l'hora d'aprendre un idioma estranger: l'expressió oral. Els nostres professors compensen aquesta manca a diverses escoles de la comarca durant les extra-escolars.

Guarderies

Descobrir l'anglès el més aviat possible és una garantia de futur: arribar a l'adolescència amb els “deures ja fets”, amb una preocupació menys. Per aquesta raó, els nostres professors es desplacen a diverses guarderies durant l'horari d'obertura dels seus centres i inicien als més petits a l'anglès.